Vytvoriť faktúru

VULKANUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VULKANUS
IČO 35735830
DIČ 2020269625
IČ DPH SK2020269625
Dátum vzniku 22 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VULKANUS
Mickiewiczova 2
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 47 052 €
Zisk 8 721 €
Aktíva 46 383 €
Vlastný kapitál 13 672 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905723500, 0255564448
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,356
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 13,060
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,296
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 38,356
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,393
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,369
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,721
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,963
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 15,363
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,638
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 312
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,413
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 47,052
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 34,473
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,579
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 35,871
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,764
C. Služby (účtová skupina 51) 19,311
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 869
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,592
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 180
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,181
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,398
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,181
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,460
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,721
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735830 DIČ: 2020269625 IČ DPH: SK2020269625
 • Sídlo: VULKANUS, Mickiewiczova 2, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Decembra 1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Michálek 6 640 € (50%) Bajzova 8 Bratislava
  Dagmar Michálková, rod. Kubičková 6 640 € (50%) Bajzova 8 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.06.2003Nové predmety činnosti:
   neverejná, nepravidelná cestná osobná doprava
   pohostinská činnosť
   činnosť športových inštruktorov - hokej
   činnosť športových inštruktorov - cyklistika
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   faktoring a forfaiting.
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Michálek Bajzova 8 Bratislava
   Dagmar Michálková, rod. Kubičková Bajzova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Dagmar Michálková, rod. Kubičková Bajzova 8 Bratislava Vznik funkcie: 05.08.2002
   09.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Michálek Bajzova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Michálek Bajzova 8 Bratislava
   14.06.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   reklamná a propagačná činnosť
   upratovacie práce
   predaj a prenájom motorových vozidiel
   poskytovanie software predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   technik požiarnej ochrany
   špecialista požiarnej ochrany
   revízia hasiacich prístrojov
   zabezpečovacia činnosť v oblasti požiarnoasistenčnej služby
   školiaca činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
   obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom koní
   13.06.1999Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   reklamná a propagačná činnosť
   upratovacie práce
   predaj a prenájom motorových vozidiel
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   technik požiarnej ochrany
   špecialista požiarnej ochrany
   revízia hasiacích prístrojov
   zabezpečovacia činnosť v oblasti požiarnoasistenčnej služby
   školiaca činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
   07.05.1999Nové sidlo:
   Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Michálek Bajzova 8 Bratislava
   06.05.1999Zrušené sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 825 64
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Michálek Bajzova 8 Bratislava
   Peter Novák 100 Černík
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Novák 100 Černík
   03.09.1998Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 825 64
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Michálek Bajzova 8 Bratislava
   Peter Novák 100 Černík
   02.09.1998Zrušené sidlo:
   Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Michálek Bajzova 8 Bratislava
   Peter Novák 100 Černík
   22.12.1997Nové obchodné meno:
   VULKANUS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 2 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   reklamná a propagačná činnosť
   upratovacie práce
   predaj a prenájom motorových vozidiel
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   technik požiarnej ochrany
   špecialista požiarnej ochrany
   revízia hasiacích prístrojov
   zabezpečovacia činnosť v oblasti požiarnoasistenčnej služby
   školiaca činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Michálek Bajzova 8 Bratislava
   Peter Novák 100 Černík
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Michálek Bajzova 8 Bratislava
   Peter Novák 100 Černík