Vytvoriť faktúru

GG PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GG PLUS
IČO 35735856
DIČ 2021364400
Dátum vzniku 19 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GG PLUS
Rybničná 61
83554
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 240 €
Zisk -2 659 €
Aktíva 81 945 €
Vlastný kapitál -15 808 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 75,299
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 75,299
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 22,226
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 8,800
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,426
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 97,525
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -18,466
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -23,243
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,659
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 115,991
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 80,000
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 35,991
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,831
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 30,680
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 24,240
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 24,240
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 26,318
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,798
C. Služby (účtová skupina 51) 846
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 900
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,743
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,078
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,596
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 101
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 101
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -101
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,179
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,659
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4182701.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735856 DIČ: 2021364400
 • Sídlo: GG PLUS, Rybničná 61, 83554, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Gordan Augustinovič Výhon 25 Chorvátsky Grob 900 25 19.12.1997
  Goran Topčič Rybničná 61 Bratislava 835 54 19.12.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Gordan Augustinovič 3 320 € (50%) Výhon 25 Chorvátsky Grob 900 25
  Goran Topčič 3 320 € (50%) Rybničná 61 Bratislava 835 54
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.03.2005Noví spoločníci:
   Goran Topčič Rybničná 61 Bratislava 835 54
   Nový štatutárny orgán:
   Goran Topčič Rybničná 61 Bratislava 835 54 Vznik funkcie: 19.12.1997
   18.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Saša Topčič Splitska 5 Mostar Bosna a Hercegovina
   Goran Topčič Franjevačka 16/B Mostar Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Goran Topčič Franjevačka 16/B Mostar Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava Vznik funkcie: 19.12.1997
   10.07.2004Noví spoločníci:
   Saša Topčič Splitska 5 Mostar Bosna a Hercegovina
   Goran Topčič Franjevačka 16/B Mostar Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava
   09.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Goran Topčič Franjevačka 16/B Mostar Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava
   06.03.2002Noví spoločníci:
   Gordan Augustinovič Výhon 25 Chorvátsky Grob 900 25
   Goran Topčič Franjevačka 16/B Mostar Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Gordan Augustinovič Výhon 25 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 19.12.1997
   Goran Topčič Franjevačka 16/B Mostar Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava Vznik funkcie: 19.12.1997
   05.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Vladimíra Todorovičová Ružová 722/16 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gordan Augustinovič 240 Chorvátsky Grob
   Goran Topčič Rybničná 61 Bratislava
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Vladimíra Todorovičová Ružová 722/16 Ivanka pri Dunaji
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Gordan Augustinovič 240 Chorvátsky Grob
   Goran Topčič Rybničná 61 Bratislava
   19.12.1997Nové obchodné meno:
   GG PLUS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 61 Bratislava 835 54
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru na účely je- ho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžadujú osobitné povolenia
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Gordan Augustinovič 240 Chorvátsky Grob
   Goran Topčič Rybničná 61 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gordan Augustinovič 240 Chorvátsky Grob
   Goran Topčič Rybničná 61 Bratislava