Vytvoriť faktúru

Art Glass Park - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Art Glass Park
IČO 35735864
DIČ 2020269471
IČ DPH SK2020269471
Dátum vzniku 18 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Art Glass Park
Koprivnická 9A
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 106 831 €
Zisk -66 185 €
Aktíva 160 918 €
Vlastný kapitál -282 274 €
Kontaktné informácie
Email asak@asak.sk
Phone(s) 0903601090, 0903791724
Mobile phone(s) 0903791724
Fax(es) 0243415065
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 12,502
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 12,502
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,502
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 119,265
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,802
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 298
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,305
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 131,767
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -348,459
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 19,916
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 19,916
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,992
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -304,182
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -66,185
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480,226
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,703
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 84,309
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,717
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 591
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,401
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 57,600
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 393,214
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 106,831
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 38,965
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,283
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 47,374
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 209
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 171,859
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 18,315
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 102,585
C. Služby (účtová skupina 51) 34,267
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,393
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 229
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,628
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,442
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -65,028
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -95,919
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 197
M. Nákladové úroky (562) 20
N. Kurzové straty (563) 37
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 140
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -197
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -65,225
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -66,185
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015