Vytvoriť faktúru

TELL US! - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TELL US!
IČO 35735872
DIČ 2021380042
IČ DPH SK2021380042
Dátum vzniku 10 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TELL US!
Sibírska 28/1614
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 859 €
Zisk 2 511 €
Aktíva 51 757 €
Vlastný kapitál 16 826 €
Kontaktné informácie
Email profiteam.andrea@gmail.com
Phone(s) 00347726112, 0347726112
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,710
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 50,518
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,412
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 540
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,699
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 56,228
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,337
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 9,523
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,511
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,891
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 36,891
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36,232
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 659
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 14,859
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 14,777
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 82
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,266
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,428
C. Služby (účtová skupina 51) 7,562
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,199
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 922
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,593
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,787
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 122
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 120
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -122
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,471
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,511
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735872 DIČ: 2021380042 IČ DPH: SK2021380042
 • Sídlo: TELL US!, Sibírska 28/1614, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Radoslava Ružičková Sibírska 28/1614 Bratislava 831 02 19.08.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Radoslava Ružičková 6 639 € (100%) Sibírska 28/1614 Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.03.2011Nové sidlo:
   Sibírska 28/1614 Bratislava 831 02
   07.03.2011Zrušené sidlo:
   Sibírska 37 Bratislava 831 02
   13.11.2007Nové sidlo:
   Sibírska 37 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Mgr. Radoslava Ružičková Sibírska 28/1614 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Radoslava Ružičková Sibírska 28/1614 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 19.08.2004
   12.11.2007Zrušené sidlo:
   Sasinkova 71 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Fajták Štetinova 690/7 Bratislava 811 06
   Mgr. Radoslava Ružičková Štetinova 690/7 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Fajták Štetinova 690/7 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 11.03.1998
   Mgr. Radoslava Ružičková Štetinova 690/7 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 19.08.2004
   14.01.2005Nové obchodné meno:
   TELL US! s.r.o.
   13.01.2005Zrušené obchodné meno:
   MEGAPOL, s.r.o.
   14.09.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Radoslava Ružičková Štetinova 690/7 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Fajták Štetinova 690/7 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 11.03.1998
   Mgr. Radoslava Ružičková Štetinova 690/7 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 19.08.2004
   13.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Brandejs Vajanského 365/8 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Brandejs Vajanského 365/8 Malacky
   Ľubomír Fajták Partizánska 9 Malacky
   18.01.2000Nové sidlo:
   Sasinkova 71 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Vladimír Brandejs Vajanského 365/8 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Vladimír Brandejs Vajanského 365/8 Malacky
   17.01.2000Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Hégli Jesenského 61 Štúrovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.03.1998Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   prenájom hnuteľných vecí - lizing automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technologických zariadení
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Fajták Štetinova 690/7 Bratislava 811 06
   Dušan Hégli Jesenského 61 Štúrovo
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Fajták Partizánska 9 Malacky
   10.03.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík J. Stanislava 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Kubík J. Stanislava 19 Bratislava
   10.12.1997Nové obchodné meno:
   MEGAPOL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík J. Stanislava 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Peter Kubík J. Stanislava 19 Bratislava