Vytvoriť faktúru

UNICOTEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNICOTEX
IČO 35735945
DIČ 2020229123
IČ DPH SK2020229123
Dátum vzniku 19 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNICOTEX
Odborárska 23
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 415 €
Zisk -4 109 €
Aktíva 19 886 €
Vlastný kapitál 3 161 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903787037, +421903787036
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,949
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,835
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13,233
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 20
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,213
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,819
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,781
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,781
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 38
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,783
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,665
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 118
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 114
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 113
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,949
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,194
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,109
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,755
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,827
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 61
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,607
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,159
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 82
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 82
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,846
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 22,192
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 22,415
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 20,926
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,266
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 223
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,343
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 20,788
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,347
D. Služby (účtová skupina 51) 1,906
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 147
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,928
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,849
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 221
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 146
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 146
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 73
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -221
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,149
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,109
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735945 DIČ: 2020229123 IČ DPH: SK2020229123
 • Sídlo: UNICOTEX, Odborárska 23, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Jacenko Hollého 13 Bratislava 19.12.1997
  Viera Jacenková Riazanská 50 Bratislava 19.12.1997
  Ema Kosíková Koreszkova 18 Skalica 19.12.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Jacenko 2 324 € (35%) Hollého 13 Bratislava
  Viera Jacenková 2 656 € (40%) Riazanská 50 Bratislava
  Ema Kosíková 1 660 € (25%) Koreszkova 18 Skalica
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.10.2014Nové sidlo:
   Odborárska 23 Bratislava 831 02
   20.10.2014Zrušené sidlo:
   Sartorisova 8 Bratislava 821 08
   06.03.2002Nové sidlo:
   Sartorisova 8 Bratislava 821 08
   05.03.2002Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   26.01.1999Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Milan Jacenko Hollého 13 Bratislava
   Viera Jacenková Riazanská 50 Bratislava
   Ema Kosíková Koreszkova 18 Skalica
   25.01.1999Zrušené sidlo:
   Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Jacenko Hollého 13 Bratislava
   Viera Jacenková Riazanská 50 Bratislava
   Ema Kosíková Koreszkova 18 Skalica
   19.12.1997Nové obchodné meno:
   UNICOTEX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Milan Jacenko Hollého 13 Bratislava
   Viera Jacenková Riazanská 50 Bratislava
   Ema Kosíková Koreszkova 18 Skalica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Jacenko Hollého 13 Bratislava
   Viera Jacenková Riazanská 50 Bratislava
   Ema Kosíková Koreszkova 18 Skalica