Vytvoriť faktúru

F.I.R.E. Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno F.I.R.E. Slovakia
IČO 35735961
DIČ 2021375840
Dátum vzniku 19 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.I.R.E. Slovakia
Riazanska 77
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 910 €
Zisk 1 961 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244460238
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,161
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,161
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,957
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,906
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,906
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,051
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,204
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,146
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 58
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,161
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,789
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -18,721
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,331
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -27,052
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,961
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,950
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 141
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 141
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,809
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,632
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,632
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,864
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 556
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,757
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,747
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,910
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,747
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,163
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,252
D. Služby (účtová skupina 51) 3,211
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,041
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,658
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,536
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 141
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 141
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,517
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 556
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 556
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,961
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015