Vytvoriť faktúru

NAFTA GAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NAFTA GAS
Stav Zrušená
IČO 35735970
Dátum vzniku 01 Januára 1998
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo NAFTA GAS
Radlinského 2751
90101
Malacky
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35735970
 • Sídlo: NAFTA GAS, Radlinského 2751, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.12.2003Zrušené obchodné meno:
   NAFTA GAS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 2751 Malacky 901 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba nástrojov
   brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
   kovoobrábanie
   vodoinštalatérstvo
   opravy motorových vozidiel
   opravy poľnohospodárskych strojov
   výroba inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   elektroinštalatérstvo
   cestná motorová doprava - verejná nákladná
   cestná motorová doprava - verejná hromadná osobná
   pohostinská činnosť
   banská činnosť v zmysle § 2 zákona číslo 51/88 Zb. v znení zákona číslo 499/91 Zb., zákona číslo 154/97 Zz.
   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
   zriaďovanie a pevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písm. a/ až d/
   osobitné zásahy do zemskej kôry
   vykonávanie geologických prác v zmysle § 3 ods. 1 písm. a/ zákona číslo 52/88 Zb. a v znení zákona číslo 497/91 Zb.:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu uhľovodíkov
   zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zariaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch
   vykonávanie technickýcyh prác pre ložiskový prieskum
   poskytovanie skladovacích služieb
   vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb a občianskych stavieb
   rekonštrukcia opravy a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
   opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   plnenie tlakových nádob na plyn
   diagnostika trasovania a porúch podzemných trubných a kabelových vedení
   montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynových a ropovodných potrubí
   vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
   revízie a opravy dýchacích zariadení oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky s výnimkou lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   banská záchranná služba
   opravy,plnenia a revízie hasiacich prístrojov
   prenájom hnuteľného majetku
   sprostredkovateľská činnosť
   potápačstvo
   technik požiarnej ochrany
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod /
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
   organizovanie školení, kurzov a seminárov
   montáž vyhradených plynových zariadení
   prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Slezák - predseda Plavecký Štvrtok 134 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 27.02.2002
   Ing. Peter Danovič - člen Bratislavská 647/25 Veľký Biel Vznik funkcie: 27.02.2002
   Ing. Ľubomír Tedla - člen Jánošíkova 1603/10 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 27.02.2002
   15.08.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Slezák - predseda Plavecký Štvrtok 134 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 27.02.2002
   Ing. Peter Danovič - člen Bratislavská 647/25 Veľký Biel Vznik funkcie: 27.02.2002
   Ing. Ľubomír Tedla - člen Jánošíkova 1603/10 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 27.02.2002
   14.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Danovič - člen Družstevná 614 Veľké Leváre
   Ing. Ivan Slezák - predseda Skuteckého 1635/2 Malacky
   Ing. Ľubomír Tedla - člen Jánošíkova 1603/10 Malacky 901 01
   18.12.2001Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
   09.10.2001Nové predmety činnosti:
   rekonštrukcia opravy a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
   opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   plnenie tlakových nádob na plyn
   diagnostika trasovania a porúch podzemných trubných a kabelových vedení
   montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynových a ropovodných potrubí
   vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
   revízie a opravy dýchacích zariadení oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky s výnimkou lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   banská záchranná služba
   opravy,plnenia a revízie hasiacich prístrojov
   prenájom hnuteľného majetku
   sprostredkovateľská činnosť
   potápačstvo
   technik požiarnej ochrany
   výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod /
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
   organizovanie školení, kurzov a seminárov
   montáž vyhradených plynových zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Tedla - člen Jánošíkova 1603/10 Malacky 901 01
   08.10.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Pagáč - člen Pribinova 2/6 Malacky
   RNDr. František Palkovič - člen V. Clementisa 2654/20 Malacky
   Ing. Milan Blažek - podpredseda 12.Dubna 47 Hodonín 695 00 Česká republika
   02.02.2000Nové predmety činnosti:
   poskytovanie skladovacích služieb
   vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb a občianskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Blažek - podpredseda 12.Dubna 47 Hodonín 695 00 Česká republika
   01.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Janočko - podpredseda Gaštanova 2 Košice
   18.12.1997Nové obchodné meno:
   NAFTA GAS, a.s.
   Nové sidlo:
   Radlinského 2751 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba nástrojov
   brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
   kovoobrábanie
   vodoinštalatérstvo
   opravy motorových vozidiel
   opravy poľnohospodárskych strojov
   výroba inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   elektroinštalatérstvo
   cestná motorová doprava - verejná nákladná
   cestná motorová doprava - verejná hromadná osobná
   pohostinská činnosť
   banská činnosť v zmysle § 2 zákona číslo 51/88 Zb. v znení zákona číslo 499/91 Zb., zákona číslo 154/97 Zz.
   otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
   zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
   úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
   zriaďovanie a pevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písm. a/ až d/
   osobitné zásahy do zemskej kôry
   vykonávanie geologických prác v zmysle § 3 ods. 1 písm. a/ zákona číslo 52/88 Zb. a v znení zákona číslo 497/91 Zb.:
   projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu uhľovodíkov
   zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zariaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch
   vykonávanie technickýcyh prác pre ložiskový prieskum
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Danovič - člen Družstevná 614 Veľké Leváre
   Ing. Pavol Janočko - podpredseda Gaštanova 2 Košice
   Ing. Jozef Pagáč - člen Pribinova 2/6 Malacky
   RNDr. František Palkovič - člen V. Clementisa 2654/20 Malacky
   Ing. Ivan Slezák - predseda Skuteckého 1635/2 Malacky