Vytvoriť faktúru

TRONET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRONET
IČO 35736054
DIČ 2020251783
IČ DPH SK2020251783
Dátum vzniku 01 Januára 1998
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TRONET
Plynárenská 5
82975
Bratislava
Finančné informácie
Zisk 2 614 €
Aktíva 530 949 €
Vlastný kapitál 326 806 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258224111
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,851
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 361,171
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 5
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 361,136
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 369,022
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 329,432
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 199,200
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 199,200
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 127,618
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,614
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,590
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 38,472
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,008
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 48
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 110
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,293
C. Služby (účtová skupina 51) 50
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 50
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,186
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,293
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -50
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5,404
X. Výnosové úroky (662) 39
XI. Kurzové zisky (663) 5,365
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 530
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 530
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 4,874
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,581
P. Daň z príjmov (591, 595) 967
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,614
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015