Vytvoriť faktúru

SOFIAS-SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOFIAS-SK
IČO 35736160
DIČ 2020269603
IČ DPH SK2020269603
Dátum vzniku 19 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOFIAS-SK
Mýtna 42
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 214 179 €
Zisk -1 482 €
Aktíva 37 730 €
Vlastný kapitál -55 103 €
Kontaktné informácie
Email ktiv@szm.sk
Phone(s) 0245641224, 0252499322
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 158
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 158
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,721
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 24,931
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 751
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,974
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 29,879
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -56,585
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -61,742
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,482
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 86,464
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 82,856
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,769
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,795
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,387
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 69,905
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,608
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 214,179
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 213,526
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 653
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 213,974
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 35,151
C. Služby (účtová skupina 51) 72,294
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 98,658
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 960
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,171
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,740
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 205
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 106,081
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 507
M. Nákladové úroky (562) 86
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 421
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -507
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -302
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,180
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,482
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35736160 DIČ: 2020269603 IČ DPH: SK2020269603
 • Sídlo: SOFIAS-SK, Mýtna 42, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľubomír Hellinger Kríková 14 Bratislava 821 07 17.02.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľubomír Hellinger 10 624 € (80%) Kríková 14 Bratislava 821 07
  Anna Hellingerová 2 656 € (20%) Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.10.2006Noví spoločníci:
   Anna Hellingerová Kríková 14 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Hellinger Kríková 14 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 17.02.2006
   11.10.2006Zrušeny spoločníci:
   Martin Hellinger Kríkova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Hellinger Školská 1/9 Kanianka Vznik funkcie: 01.01.2004
   05.09.2006Noví spoločníci:
   Martin Hellinger Kríkova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Hellinger Školská 1/9 Kanianka Vznik funkcie: 01.01.2004
   04.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Juraj Furák Holíčska 3106/6 Bratislava
   Kristína Furáková Holíčska 3106/6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubomír Hellinger Kríkova 14 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.04.2003
   12.01.2004Noví spoločníci:
   Ľubomír Hellinger Kríkova 14 Bratislava 821 07
   Juraj Furák Holíčska 3106/6 Bratislava
   Kristína Furáková Holíčska 3106/6 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubomír Hellinger Kríkova 14 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 30.04.2003
   11.01.2004Zrušeny predmety činnosti:
   detektívna služba podľa § 3 písm. b, body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Zákona č. 379/1997 Z.z.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Furák Holíčska 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ján Furák Holíčska 6 Bratislava Skončenie funkcie: 30.04.2003
   28.05.2002Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Furák Holíčska 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ján Furák Holíčska 6 Bratislava Skončenie funkcie: 30.04.2003
   27.05.2002Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Furák Holíčska 6 Bratislava
   JUDr. Samuel Valent Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Furák Holíčska 6 Bratislava
   08.01.2002Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb
   24.09.2001Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Furák Holíčska 6 Bratislava
   JUDr. Samuel Valent Líščie Nivy 12 Bratislava 821 08
   23.09.2001Zrušeny spoločníci:
   SOFIAS, a.s. IČO: 35 720 727 Mýtna 42 Bratislava 811 07
   JUDr. Ján Furák Holíčska 6 Bratislava
   22.01.2001Noví spoločníci:
   SOFIAS, a.s. IČO: 35 720 727 Mýtna 42 Bratislava 811 07
   JUDr. Ján Furák Holíčska 6 Bratislava
   21.01.2001Zrušeny spoločníci:
   SOFIAS, a.s. IČO: 35 720 727 Mýtna 42 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Mrnka Repná 21 Košice
   22.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavel Brázda Hlavná 192 Kráľovský Chlmec
   02.11.1998Nové predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a, body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, zák.č. 379/1997 Z.z.
   detektívna služba podľa § 3 písm. b, body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Zákona č. 379/1997 Z.z.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.11.1998Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnmej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom primysleného a spotrebného tovaru
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.07.1998Noví spoločníci:
   SOFIAS, a.s. IČO: 35 720 727 Mýtna 42 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavel Brázda Hlavná 192 Kráľovský Chlmec
   Ján Furák Holíčska 6 Bratislava
   Viktor Mrnka Repná 21 Košice
   22.07.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Hoffman. Budatínska 9 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   19.12.1997Nové obchodné meno:
   SOFIAS-SK, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 42 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnmej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom primysleného a spotrebného tovaru
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Hoffman. Budatínska 9 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava