Vytvoriť faktúru

doružova - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno doružova
IČO 35736186
DIČ 2021355259
IČ DPH SK2021355259
Dátum vzniku 19 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo doružova
Námestie hraničiarov 6/b
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 143 502 €
Zisk 12 539 €
Aktíva 39 527 €
Vlastný kapitál 14 555 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.doruzova.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,148
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,148
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,148
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,168
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,558
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,638
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -2,028
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 35,316
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,094
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 167
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,748
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,539
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,222
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,215
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,083
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 399
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,648
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,097
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -61
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 924
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 143,502
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 143,502
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 124,635
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,398
C. Služby (účtová skupina 51) 81,034
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 21,875
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 179
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,149
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,000
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18,867
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 50,070
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
XI. Kurzové zisky (663) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,356
M. Nákladové úroky (562) 290
N. Kurzové straty (563) 4
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,062
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,353
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 17,514
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,975
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 12,539
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35736186 DIČ: 2021355259 IČ DPH: SK2021355259
 • Sídlo: doružova, Námestie hraničiarov 6/b, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dominika Ružová Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03 26.03.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dominika Ružová 6 640 € (100%) Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.04.2012Nové obchodné meno:
   doružova s. r. o.
   Nové sidlo:
   Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Dominika Ružová Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Dominika Ružová Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 26.03.2012
   04.04.2012Zrušené obchodné meno:
   eyecon s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Cesta na Kamzík 17 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Klačanský Cesta na Kamzík 17 Bratislava 831 01
   Michael Love Andreas Hjemgard Erik Dahlbergsallen 13 Štokholm 115 20 Švédske kráľovstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Klačanský Cesta na Kamzík 17 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.03.2007
   Michael Love Andreas Hjemgard Erik Dahlbergsallen 13 Štokholm 115 20 Švédske kráľovstvo Vznik funkcie: 21.03.2007
   09.08.2007Nové predmety činnosti:
   marketing
   administratívne práce
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   personálne poradenstvo s vynimkou personálneho lízingu
   manažment
   prenájom plôch pre umiestnenie reklám
   08.08.2007Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia /koncesia/
   vydavateľská činnosť
   prevádzkovanie galérie
   organizovanie a usporiadavanie výstav
   poradenstvo v oblasti umeleckých diel
   Zrušeny spoločníci:
   Dominika Ružová Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dominika Ružová Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 21.03.2007
   27.04.2007Nové obchodné meno:
   eyecon s.r.o.
   Nové sidlo:
   Cesta na Kamzík 17 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Dominika Ružová Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03
   Juraj Klačanský Cesta na Kamzík 17 Bratislava 831 01
   Michael Love Andreas Hjemgard Erik Dahlbergsallen 13 Štokholm 115 20 Švédske kráľovstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Dominika Ružová Námestie hraničiarov 6/b Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 21.03.2007
   Juraj Klačanský Cesta na Kamzík 17 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 21.03.2007
   Michael Love Andreas Hjemgard Erik Dahlbergsallen 13 Štokholm 115 20 Švédske kráľovstvo Vznik funkcie: 21.03.2007
   26.04.2007Zrušené obchodné meno:
   ART e MISS, agentúra pre výtvarné umenie, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Panská 8 Bratislava 814 00
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mariana Milošovičová Gunduličova 14 Bratislava
   prom.hist. Barbora Ružová Námestie hraničierov 6/b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   prom.hist. Barbora Ružová Námestie hraničierov 6/b Bratislava
   30.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mariana Milošovičová Gunduličova 14 Bratislava
   prom.hist. Barbora Ružová Námestie hraničierov 6/b Bratislava
   29.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mariana Milošovičová Gunduličova 14 Bratislava
   prom.hist. Barbora Ružová Námestie hraničierov 6/b Bratislava
   19.12.1997Nové obchodné meno:
   ART e MISS, agentúra pre výtvarné umenie, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 8 Bratislava 814 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   komisionálny predaj tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia /koncesia/
   vydavateľská činnosť
   prevádzkovanie galérie
   organizovanie a usporiadavanie výstav
   poradenstvo v oblasti umeleckých diel
   Noví spoločníci:
   Ing. Mariana Milošovičová Gunduličova 14 Bratislava
   prom.hist. Barbora Ružová Námestie hraničierov 6/b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   prom.hist. Barbora Ružová Námestie hraničierov 6/b Bratislava