Vytvoriť faktúru

BEROSA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEROSA
IČO 35736259
DIČ 2021372639
Dátum vzniku 17 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEROSA
Jiráskova 1659/8
91101
Trenčín
Finančné informácie
Tržby a výnosy 66 332 €
Zisk 1 063 €
Aktíva 22 997 €
Vlastný kapitál 10 929 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0327430924, 0326401672
Mobile phone(s) +421911640401
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 41,870
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 41,870
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 41,870
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,769
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,302
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,581
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 56,639
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,303
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 5,937
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,063
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,336
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 21,381
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,544
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,027
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,819
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 899
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,799
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 411
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,000
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 66,332
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 62,052
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,291
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 989
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 64,557
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,032
C. Služby (účtová skupina 51) 8,882
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 33,807
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 229
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,043
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,160
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,404
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,775
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 42,138
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 101
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 101
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -101
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,674
P. Daň z príjmov (591, 595) 611
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,063
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016