Vytvoriť faktúru

IK-SYSTEM SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IK-SYSTEM SK
IČO 35736267
DIČ 2021381285
IČ DPH SK2021381285
Dátum vzniku 15 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IK-SYSTEM SK
Malý trh 2/A
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 500 €
Zisk -22 418 €
Aktíva 1 214 528 €
Vlastný kapitál -952 875 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0233527143
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,217,300
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,217,300
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 915,365
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 915,365
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 253,677
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 71,363
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 71,363
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 182,314
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 45,464
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 45,464
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,794
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,794
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,217,300
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -975,291
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -9,994
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -9,994
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -950,183
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -950,183
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,418
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,192,591
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -33,405
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 20
12. Odložený daňový záväzok (481A) -33,425
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,225,226
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,916
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,916
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 647,387
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 469,547
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 216
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 127
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,423
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,095,610
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 770
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 770
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 30,500
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 22,100
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,400
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,449
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 19,380
D. Služby (účtová skupina 51) 1,880
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,421
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,084
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,337
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,336
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,763
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,669
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,949
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,240
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,536
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6,536
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6,536
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,045
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 14,835
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 14,835
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 210
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,509
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,458
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -22,418
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35736267 DIČ: 2021381285 IČ DPH: SK2021381285
 • Sídlo: IK-SYSTEM SK, Malý trh 2/A, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Strieženec Opatovce nad Nitrou 185 Opatovce nad Nitrou 972 02 13.10.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Majetkový Holding, a.s. 4 647 € (70%) Bratislava 821 08
  Pro Partners Holding, a.s. 1 992 € (30%) Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Prvá slovenská investičná skupina a.s. Miletičova 1 Bratislava 821 08
   29.06.2007Noví spoločníci:
   Pro Partners Asset Management, a.s. Malý trh 2/A Bratislava 811 01
   28.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Partners Asset Management, a.s. Skuteckého 39 Banská Bystrica 974 65
   30.03.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Strieženec Opatovce nad Nitrou 185 Opatovce nad Nitrou 972 02 Vznik funkcie: 13.10.2004
   29.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Strieženec Dlhá 22/15 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 13.10.2004
   08.12.2005Nové sidlo:
   Malý trh 2/A Bratislava 811 01
   07.12.2005Zrušené sidlo:
   Námestie SNP 2497 Zvolen 960 01
   30.10.2004Noví spoločníci:
   Majetkový Holding, a.s. Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Partners Asset Management, a.s. Skuteckého 39 Banská Bystrica 974 65
   Prvá slovenská investičná skupina a.s. Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Strieženec Dlhá 22/15 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 13.10.2004
   29.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. IČO: 31 562 817 Námestie SNP 2497 Zvolen
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Pilich M. Rázusa 1509/24 Banská Bystrica Vznik funkcie: 31.01.2001
   26.04.2002Nové sidlo:
   Námestie SNP 2497 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Pilich M. Rázusa 1509/24 Banská Bystrica Vznik funkcie: 31.01.2001
   25.04.2002Zrušené sidlo:
   Trieda SNP 75 Banská Bystrica 975 22
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Pilich M. Rázusa 1509/24 Banská Bystrica
   09.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Pilich M. Rázusa 1509/24 Banská Bystrica
   08.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Ďuriančík 5 Brusno
   08.09.2000Nové sidlo:
   Trieda SNP 75 Banská Bystrica 975 22
   Noví spoločníci:
   Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. IČO: 31 562 817 Námestie SNP 2497 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Ďuriančík 5 Brusno
   07.09.2000Zrušené sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 830 00
   Zrušeny spoločníci:
   IK-SYSTEM, s.r.o. IČO: 25 304 364 Křenova 60 Brno 658 71 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava 851 04
   Petr Mareš Krížna 3 Brno Česká republika prechodný pobyt na území SR : Turbínova 1 Bratislava 831 04
   29.01.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti informačných technologických zariadení a výpočtovej techniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   25.05.1998Noví spoločníci:
   IK-SYSTEM, s.r.o. IČO: 25 304 364 Křenova 60 Brno 658 71 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Petr Mareš Krížna 3 Brno Česká republika prechodný pobyt na území SR : Turbínova 1 Bratislava 831 04
   24.05.1998Zrušeny spoločníci:
   IK-SYSTEM, s.r.o. IČO: 25 304 364 Křenova 60 Brno 658 71 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.12.1997Nové obchodné meno:
   IK-SYSTEM SK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 830 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   IK-SYSTEM, s.r.o. IČO: 25 304 364 Křenova 60 Brno 658 71 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava 851 04