Vytvoriť faktúru

CITY INVEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CITY INVEST
IČO 35736305
DIČ 2021355270
IČ DPH SK2021355270
Dátum vzniku 22 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CITY INVEST
Zámocká 30
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 214 €
Zisk -14 081 €
Aktíva 655 523 €
Vlastný kapitál 569 415 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 906,265
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 723,073
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 448,073
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 120,796
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 327,277
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 275,000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 275,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 183,107
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 170,585
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 169,289
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 169,289
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,296
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,522
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 785
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,737
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 85
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 85
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 906,265
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 555,334
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,954
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,954
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 188,934
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 369,527
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 466,019
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -96,492
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,081
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 350,931
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 73,450
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 73,450
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 277,481
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 244
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 244
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,237
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 275,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 32,925
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 33,214
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,925
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 289
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,944
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,719
D. Služby (účtová skupina 51) 7,773
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 390
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,362
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,362
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 700
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,730
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,433
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,391
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,297
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,297
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 94
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,391
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,121
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,081
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35736305 DIČ: 2021355270 IČ DPH: SK2021355270
 • Sídlo: CITY INVEST, Zámocká 30, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Leonard Flick Hauptstrasse 74 Hundstadt 612 78 Spolkova republika Nemecko 11.11.2005
  Ing. Silvia Zubácka Zámocká 28 Bratislava 811 01 01.04.2015
  Dkfm. Hartmut Flick konateľ dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 30 Bratislava 811 01 22.12.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dkfm. Hartmut Flick 996 € (9.1%) dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 30 Bratislava 811 01
  Leonard A. Flick 3 320 € (30.3%) Hundstadt 612 78 Spolkova republika Nemecko
  Christian S. Flick 3 320 € (30.3%) Homburg 664 24 Spolková republika Nemecko
  Matthias G. Flick 3 320 € (30.3%) Homburg 664 24 Spolková republika Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.04.2015Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť pre česko - slovenské firmy v oblasti privatizácie, reorganizácie, financovania, oceňovania majetku a voľby zahrančiného partnera
   poradenská činnosť pre zahraničné firmy týkajúca sa účasti v podnikoch, predaja podnikov a zakladania spoločných podnikov /joint ventures/ na Slovensku
   poradenská činnosť v oblasti účtovníctva, bilancií a daní
   prenájom nehnuteľností
   podielníctvo a účasť v iných podnikoch, najmä v oblasti služieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Silvia Zubácka Zámocká 28 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 01.04.2015
   25.01.2007Noví spoločníci:
   Leonard A. Flick Hauptstrasse 74 Hundstadt 612 78 Spolkova republika Nemecko
   Christian S. Flick Banatstrasse 20 Homburg 664 24 Spolková republika Nemecko
   Matthias G. Flick Alt-Homburger Strasse 8 Homburg 664 24 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Leonard Flick Hauptstrasse 74 Hundstadt 612 78 Spolkova republika Nemecko Vznik funkcie: 11.11.2005
   24.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Leonard Flick Alte Heerstrasse 27b Karben D - 61184 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.11.2005
   11.11.2005Noví spoločníci:
   Dkfm. Hartmut Flick Zámocká 30 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Leonard Flick Alte Heerstrasse 27b Karben D - 61184 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 11.11.2005
   Dkfm. Hartmut Flick - konateľ dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 30 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 22.12.1997
   10.11.2005Zrušeny spoločníci:
   Dkfm. Hartmut Flick Svetlá 7 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dkfm. Hartmut Flick - konateľ Prater strasse 22/39 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Svetlá 7 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.12.1997
   15.04.2005Nové sidlo:
   Zámocká 30 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   14.04.2005Zrušené sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Silvia Zubácka Miletičova 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Silvia Zubácka Miletičova 46 Bratislava
   13.05.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dkfm. Hartmut Flick - konateľ Prater strasse 22/39 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Svetlá 7 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.12.1997
   12.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dkfm. Hartmut Flick Prater strasse 22/39 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Svetlá 1 Bratislava
   25.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Silvia Zubácka Miletičova 46 Bratislava
   Dkfm. Hartmut Flick Prater strasse 22/39 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Svetlá 1 Bratislava
   24.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dkfm. Hartmut Flick Devínska cesta 17 Bratislava
   30.06.1998Noví spoločníci:
   Dkfm. Hartmut Flick Svetlá 7 Bratislava 811 02
   22.12.1997Nové obchodné meno:
   CITY INVEST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Turbínova 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a vo výkone služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   Noví spoločníci:
   Ing. Silvia Zubácka Miletičova 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dkfm. Hartmut Flick Devínska cesta 17 Bratislava