Vytvoriť faktúru

BINART - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BINART
IČO 35736461
DIČ 2020269680
IČ DPH SK2020269680
Dátum vzniku 15 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BINART
Beblavého 8
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 68 478 €
Zisk 10 210 €
Kontaktné informácie
Email info@binart.sk
Webová stránka http://www.diskart.sk
Phone(s) +421262250517, +421262250501
Mobile phone(s) +421948220444
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123,485
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 64,574
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,187
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,073
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 123,485
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 92,484
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 74,971
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,210
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,001
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 31,001
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,221
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,195
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,942
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,643
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 68,478
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 295
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 69,882
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) -1,699
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 64,625
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 87
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,316
C. Služby (účtová skupina 51) 12,113
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 39,663
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 474
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 972
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,853
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 44,962
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 9,588
X. Výnosové úroky (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 9,586
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 253
N. Kurzové straty (563) 13
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 240
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 9,335
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 13,188
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,978
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,210
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015