Vytvoriť faktúru

ABILITA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ABILITA
IČO 35736518
DIČ 2021379668
Dátum vzniku 22 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABILITA
Dlhá ulica 51
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 125 €
Zisk -332 €
Aktíva 10 726 €
Vlastný kapitál 8 121 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,113
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,210
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,903
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,113
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,639
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -332
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,474
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 793
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,681
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,008
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 673
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,125
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,125
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 19,869
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,183
C. Služby (účtová skupina 51) 5,145
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 13,419
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 256
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,797
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 109
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 109
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -108
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 148
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -332
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35736518 DIČ: 2021379668
 • Sídlo: ABILITA, Dlhá ulica 51, 85110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Lýdia Trusová Dlhá 51 Bratislava 851 10 19.11.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Lýdia Trusová 6 639 € (100%) Dlhá 51 Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.11.2008Nové sidlo:
   Dlhá ulica 51 Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Lýdia Trusová Dlhá 51 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Lýdia Trusová Dlhá 51 Bratislava 851 10
   18.11.2008Zrušené sidlo:
   Zahradnícka 3 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Trusa Zahradnícka 3 Bratislava
   Lýdia Trusová Zahradnícka 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lýdia Trusová Zahradnícka 3 Bratislava
   22.12.1997Nové obchodné meno:
   ABILITA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zahradnícka 3 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické a účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Marián Trusa Zahradnícka 3 Bratislava
   Lýdia Trusová Zahradnícka 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Lýdia Trusová Zahradnícka 3 Bratislava