Vytvoriť faktúru

KZT akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KZT akciová
IČO 35736526
DIČ 2020229453
IČ DPH SK2020229453
Dátum vzniku 24 Novembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo KZT akciová
Kukuričná 1
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 205 097 €
Zisk 2 755 €
Aktíva 2 368 189 €
Vlastný kapitál -2 704 194 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0337733734, 0337733735, 0337733736, 0337742044, 0903708574
Mobile phone(s) 0903708574
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,017,933
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,012,933
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 5,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 141,362
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,606
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 117,129
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,627
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 2,159,295
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,701,439
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -2,744,027
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,755
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,860,734
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,835
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 4
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,205,840
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 421,769
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,581
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,782,490
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 589,255
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 57,800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 205,097
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 202,736
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,361
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 171,392
C. Služby (účtová skupina 51) 39,346
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,181
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 156,233
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -37,242
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,874
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 33,705
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 163,390
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 29,991
M. Nákladové úroky (562) 29,595
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 396
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -29,990
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,715
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,755
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35736526 DIČ: 2020229453 IČ DPH: SK2020229453
 • Sídlo: KZT akciová, Kukuričná 1, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Pavel Trubač predseda Lozorno 1011 Lozorno 900 55 11.10.2007
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Jankech Rozvodná 19 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 10.01.2008
   08.12.2008Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   reklamná a propagačná činnosť
   21.02.2008Nový štatutárny orgán:
   Robert Jankech Rozvodná 19 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 10.01.2008
   20.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Jankechová - člen Prostredná 97/19 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 01.08.2007
   24.10.2007Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Trubač - predseda predstavenstva Lozorno 1011 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 11.10.2007
   23.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jankech - predseda Prostredná 97/19 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 24.11.1997
   JUDr. Pavel Trubač - podpredseda 1011/49 Lozorno Vznik funkcie: 24.11.1997
   09.08.2007Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Jankechová - člen Prostredná 97/19 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 01.08.2007
   08.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Jankech Rozvodná 19 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 15.02.2005
   19.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jankech - predseda Prostredná 97/19 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 24.11.1997
   Ing. Róbert Jankech Rozvodná 19 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 15.02.2005
   18.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jankech - predseda 716 Dunajská Lužná Vznik funkcie: 24.11.1997
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 08.09.2004
   10.09.2004Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 08.09.2004
   09.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Elena Sopková Fialkové údolie 4646/34 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.11.2002
   23.09.2003Nové predmety činnosti:
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   technicko-organizačné zabezpečenie verejných súťaží
   správa registratúrnych záznamov
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jankech - predseda 716 Dunajská Lužná Vznik funkcie: 24.11.1997
   JUDr. Pavel Trubač - podpredseda 1011/49 Lozorno Vznik funkcie: 24.11.1997
   22.09.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   zabezpečenie archívnej služby a nadväzných činností pri archivácii ekonomickej, právnej a technickej dokumentácie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jankech - predseda 716 Dunajská Lužná
   JUDr. Pavel Trubač - podpredseda Belinského 16 Bratislava
   11.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Sopková Fialkové údolie 4646/34 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.11.2002
   10.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Jankech Rozvodná 19 Bratislava Skončenie funkcie: 05.11.2002
   29.11.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Róbert Jankech Rozvodná 19 Bratislava Skončenie funkcie: 05.11.2002
   28.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Bartek Vyšehradska 19 Bratislava
   11.10.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   10.10.1999Zrušeny predmety činnosti:
   organizácia a realizácia odborných školení
   22.05.1998Nové sidlo:
   Kukuričná 1 Bratislava 831 03
   21.05.1998Zrušené sidlo:
   Kalinčiakova 27 Bratislava 832 71
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie odborných neperiodických publikácií
   činnosť realitných kancelárií - nákup a predaj nehnuteľností
   24.11.1997Nové obchodné meno:
   KZT akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Kalinčiakova 27 Bratislava 832 71
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru, - nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov - správa a vedenie obchodno - ekonomických činností iných podnikateľských subjektov s výnimkou bankových obchodov
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   organizácia a realizácia odborných školení
   vydávanie odborných neperiodických publikácií
   činnosť realitných kancelárií - nákup a predaj nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   organizácia a realizácia odborných školení
   vydávanie odborných neperiodických publikácií
   činnosť realitných kancelárií - nákup a predaj nehnuteľností
   zabezpečenie archívnej služby a nadväzných činností pri archivácii ekonomickej, právnej a technickej dokumentácie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Bartek Vyšehradska 19 Bratislava
   Ing. Karol Jankech - predseda 716 Dunajská Lužná
   JUDr. Pavel Trubač - podpredseda Belinského 16 Bratislava