Vytvoriť faktúru

MEDIATRONIC Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDIATRONIC Slovensko
Stav Zrušená
IČO 35736551
DIČ 2020229519
IČ DPH SK2020229519
Dátum vzniku 10 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDIATRONIC Slovensko
Belehradská 9
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 90 773 €
Zisk 18 072 €
Aktíva 152 498 €
Vlastný kapitál 598 €
Kontaktné informácie
Email info@mediatronic.sk
Webová stránka http://www.mediatronic.sk
Phone(s) +421262520620
Mobile phone(s) +421903723019, +421903430430
Fax(es) 0262520621
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 129,514
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 58,344
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 58,344
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,347
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,997
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,170
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,200
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 36
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,164
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 56,053
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 450
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 55,603
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,917
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,274
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,643
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 129,514
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,670
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,705
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 435
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,140
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,072
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,451
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 88,525
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,167
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,167
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 41,902
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,738
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,718
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 280
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 280
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,646
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,393
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,393
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 90,777
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 90,773
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,582
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 30,643
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,548
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,072
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,026
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 42,824
D. Služby (účtová skupina 51) 10,599
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 297
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,126
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,126
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,229
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,971
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 21,701
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,224
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,672
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,823
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,823
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 849
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,669
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,032
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,072
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
 • IČO:35736551 DIČ: 2020229519 IČ DPH: SK2020229519
 • Sídlo: MEDIATRONIC Slovensko, Belehradská 9, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Decembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.02.2016Zrušené obchodné meno:
   MEDIATRONIC Slovensko, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Belehradská 9 Bratislava 831 04
   16.04.2002Nové obchodné meno:
   MEDIATRONIC Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Belehradská 9 Bratislava 831 04
   10.12.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným