Vytvoriť faktúru

M.O.S.T. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M.O.S.T.
IČO 35736585
DIČ 2021388589
Dátum vzniku 28 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.O.S.T.
Nám. hraničiarov 2
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 160 €
Zisk 1 708 €
Aktíva 10 554 €
Vlastný kapitál 8 492 €
Kontaktné informácie
Email info@mostreality.sk
Phone(s) 0255421175, 0908687488
Mobile phone(s) 0908687488
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,739
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,471
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,471
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,729
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,742
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 268
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 268
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,739
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,200
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 722
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 722
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,131
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,131
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,708
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 539
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 539
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 57
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 482
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 32,160
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 32,160
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,160
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,829
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 268
D. Služby (účtová skupina 51) 28,249
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,312
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,331
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,643
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 141
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 141
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,190
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 482
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 482
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,708
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35736585 DIČ: 2021388589
 • Sídlo: M.O.S.T., Nám. hraničiarov 2, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing.arch. Tomáš Devečka Nám. hraničiarov 2 Bratislava 851 03 05.01.2010
  Ing. Oľga Devečková Nám. hraničiarov 2 Bratislava 851 03 28.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing.arch. Tomáš Devečka 1 992 € (30%) Nám. hraničiarov 2 Bratislava 851 03
  Ing. Oľga Devečková 4 647 € (70%) Nám. hraničiarov 2 Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.01.2010Nové sidlo:
   Nám. hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Tomáš Devečka Nám. hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Tomáš Devečka Nám. hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   04.01.2010Zrušené sidlo:
   Nám. hraničiarov 1 Bratislava 851 03
   Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Devečka Nám. hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   Ing. Soňa Kubicová Clementisove sady 906 Galanta 924 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Devečka Nám. hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   Ing. Soňa Kubicová Clementisove sady 906 Galanta 924 01
   06.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Devečková Nám. hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   Tomáš Devečka Nám. hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   Ing. Soňa Kubicová Clementisove sady 906 Galanta 924 01
   05.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Tomáš Devečka Nám. hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   Ing. Oľga Devečková Nám. hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   Ing. Soňa Kubicová Clementisove sady 906 Galanta 924 01
   28.11.1997Nové obchodné meno:
   M.O.S.T. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. hraničiarov 1 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Tomáš Devečka Nám. hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   Ing. Oľga Devečková Nám. hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   Ing. Soňa Kubicová Clementisove sady 906 Galanta 924 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oľga Devečková Nám. hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   Tomáš Devečka Nám. hraničiarov 2 Bratislava 851 03
   Ing. Soňa Kubicová Clementisove sady 906 Galanta 924 01