Vytvoriť faktúru

AVET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AVET
IČO 35736593
DIČ 2020211160
IČ DPH SK2020211160
Dátum vzniku 03 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AVET
Hlučínska 6
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 244 152 €
Zisk 10 013 €
Aktíva 55 749 €
Vlastný kapitál -8 109 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0220861981
Fax(es) 0220861982
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 93,152
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 54,612
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,801
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 93,152
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,903
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 331
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 927
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -16,007
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,013
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,249
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 91,249
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 32,819
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 18,852
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 15,675
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,903
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 244,152
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 233,848
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 10,304
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 232,910
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 175,171
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 988
C. Služby (účtová skupina 51) 35,487
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 18,680
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,177
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,401
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,242
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,506
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 269
M. Nákladové úroky (562) 69
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 200
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -269
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,973
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,013
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015