Vytvoriť faktúru

SEVEREL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SEVEREL
Stav Zrušená
IČO 35736607
DIČ 2020206947
IČ DPH SK2020206947
Dátum vzniku 03 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEVEREL
Drobného 27
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 615 €
Zisk -1 605 €
Aktíva 42 098 €
Vlastný kapitál -13 054 €
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -64
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 702
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,800
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,605
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 68
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 68
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,615
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,570
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,045
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 4,078
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 321
C. Služby (účtová skupina 51) 711
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 56
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -1,473
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,463
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,463
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,032
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 77
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 77
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -74
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,537
P. Daň z príjmov (591, 595) 68
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,605
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
 • IČO:35736607 DIČ: 2020206947 IČ DPH: SK2020206947
 • Sídlo: SEVEREL, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Decembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.04.2016Zrušené obchodné meno:
   SEVEREL, spol. s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   20.01.2015Nové obchodné meno:
   SEVEREL, spol. s.r.o. v likvidácii
   14.05.2001Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   03.12.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným