Vytvoriť faktúru

TECHNOPEK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TECHNOPEK
IČO 35736615
DIČ 2020211050
IČ DPH SK2020211050
Dátum vzniku 05 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECHNOPEK
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 051 655 €
Zisk 119 640 €
Aktíva 1 089 739 €
Vlastný kapitál 605 935 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245241530
Fax(es) 0245241530
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,221,046
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 307,363
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 307,363
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 231,984
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 40,051
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 35,328
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 911,528
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 438,001
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 438,001
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 383,719
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 293,526
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 293,526
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 5,632
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 58,236
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 26,325
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 89,808
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 986
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 88,822
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,155
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,155
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,221,046
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 629,762
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 503,483
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 529,219
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -25,736
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 119,640
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 591,284
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,671
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,671
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 600,975
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 593,282
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 593,282
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,114
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,510
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 669
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 400
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 638
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 638
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -17,000
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,050,787
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,051,655
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,012,337
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 38,450
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,895,799
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,632,489
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,462
D. Služby (účtová skupina 51) 137,104
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 85,116
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 62,524
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,424
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,168
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 633
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,899
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,899
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 96
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 155,856
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 257,732
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,932
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,932
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,932
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,107
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,645
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,645
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,462
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,175
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 152,681
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 33,041
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 33,041
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 119,640
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.10.2016
 • IČO:35736615 DIČ: 2020211050 IČ DPH: SK2020211050
 • Sídlo: TECHNOPEK, Gogoľova 18, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Daniel Gerbel, PhD. Strmý vŕšok 8007/7 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06 01.07.2016
  Eva Tomanová Kúpeľná 5 Šamorín 931 01 01.07.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Barbara Gerbel 3 319 € (50%) Bratislava
  Eva Tomanová 3 319 € (50%) Šamorín
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Gerbel , PhD. Strmý vŕšok 8007/7 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 01.07.2016
   Eva Tomanová Kúpeľná 5 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 01.07.2016
   14.11.2000Nové obchodné meno:
   TECHNOPEK s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Barbara Gerbel Strmý vŕšok 8007/7 Bratislava
   Eva Tomanová Kúpeľná 5 Šamorín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.12.1997Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť