Vytvoriť faktúru

Audit team - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Audit team
IČO 35736674
DIČ 2020229431
IČ DPH SK2020229431
Dátum vzniku 18 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Audit team
Hattalova 12
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 293 747 €
Zisk 5 645 €
Aktíva 125 057 €
Vlastný kapitál 72 721 €
Kontaktné informácie
Email auditteam@auditteam.sk
Webová stránka http://www.auditteam.sk
Phone(s) +421244456993
Fax(es) 0244442089
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 152,466
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,937
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,937
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,937
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 137,215
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,287
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 343
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,944
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 60
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 60
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,581
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,581
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,581
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 122,287
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 525
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 121,762
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,314
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,115
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,199
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 152,466
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 78,367
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 65,419
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 65,419
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,645
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,099
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,701
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,701
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 48,064
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,846
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,846
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,721
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,995
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,683
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,819
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,334
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,334
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 290,802
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 293,747
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 290,803
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,944
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 285,986
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,869
D. Služby (účtová skupina 51) 29,584
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 236,849
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 187,388
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,950
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,511
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 463
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,712
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,712
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,509
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,761
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 255,294
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 124
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 124
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 124
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 252
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 252
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -128
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,633
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,988
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,988
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,645
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35736674 DIČ: 2020229431 IČ DPH: SK2020229431
 • Sídlo: Audit team, Hattalova 12, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava 18.12.1997
  Ing. Alžbeta Vešelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44 12.02.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miriam Lehocká 3 652 € (55%) Lužická 7 Bratislava
  Ing. Alžbeta Vešelényiová 2 988 € (45%) 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.10.2014Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátna taxislužba
   28.11.2013Noví spoločníci:
   Ing. Alžbeta Vešelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
   27.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava
   Ing. Alžbeta Vešelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
   16.04.2003Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna taxislužba
   Noví spoločníci:
   Ing. Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Ing. Alžbeta Vešelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1997
   Ing. Alžbeta Vešelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44 Vznik funkcie: 12.02.2001
   15.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava Skončenie funkcie: 21.08.2002
   Ing. Alžbeta Vašelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
   19.02.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alžbeta Vašelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
   18.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.12.2000Noví spoločníci:
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava Skončenie funkcie: 21.08.2002
   07.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Paulína Masaryková Na Barine 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   11.08.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   prieskum trhu
   factoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Paulína Masaryková Na Barine 15 Bratislava
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Paulína Masaryková Na Barine 15 Bratislava
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava
   18.12.1997Nové obchodné meno:
   Audit team, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Paulína Masaryková Na Barine 15 Bratislava
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava