Vytvoriť faktúru

TEXTILSERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEXTILSERVIS
IČO 35736712
DIČ 2020251618
IČ DPH SK2020251618
Dátum vzniku 07 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEXTILSERVIS
Mierová 181
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 83 792 €
Zisk 5 839 €
Aktíva 66 896 €
Vlastný kapitál -136 050 €
Kontaktné informácie
Email textilservis@mail.t-com.sk
Webová stránka http://www.textilservis.sk
Phone(s) +421692039139
Mobile phone(s) +421903411601
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 189,802
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,802
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 31,073
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,073
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 158,551
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 158,551
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 158,551
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 178
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 161
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 189,802
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -130,211
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -143,021
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,010
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -157,031
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,839
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 320,013
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 320,013
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 193,854
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 193,854
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 115,605
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,589
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,297
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,668
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 80,912
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 83,792
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 80,855
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 57
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,880
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 76,968
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 65,347
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,193
D. Služby (účtová skupina 51) 4,001
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,004
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,111
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 893
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 423
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,824
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,371
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 25
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -25
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,799
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,839
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35736712 DIČ: 2020251618 IČ DPH: SK2020251618
 • Sídlo: TEXTILSERVIS, Mierová 181, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05 07.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Darina Szabová 3 983 € (60%) Holíčska 15 Bratislava 851 05
  Ing. Juraj Ábel 2 656 € (40%) Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.01.1998
   01.12.2006Nové sidlo:
   Mierová 181 Bratislava 821 05
   30.11.2006Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 07.01.1998
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 07.01.1998
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07
   Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07
   Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07
   Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07
   Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05
   07.01.1998Nové obchodné meno:
   TEXTILSERVIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovarov na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, alebo na účely predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   výroba a predaj výrobkov z tkanín /krajčírska činnosť/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07
   Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Ábel Rajecká 18 Bratislava 821 07
   Darina Szabová Holíčska 15 Bratislava 851 05