Vytvoriť faktúru

Qualitum - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Qualitum
IČO 35736747
DIČ 2021386389
Dátum vzniku 05 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Qualitum
Vígľašská 10
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 261 €
Zisk -1 095 €
Aktíva 11 316 €
Vlastný kapitál 10 264 €
Kontaktné informácie
Email qualitum@gmail.com
Phone(s) 0263825265
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,112
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,090
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,069
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,069
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,069
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 83
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 83
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,938
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,611
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,327
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 22
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 22
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,112
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,169
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,293
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,293
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,095
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 943
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 943
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 202
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 202
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 741
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,261
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,261
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,261
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,651
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 710
D. Služby (účtová skupina 51) 6,527
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,292
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -390
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,024
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 86
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 86
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -86
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -476
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 619
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 619
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,095
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4240341.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015