Vytvoriť faktúru

DEMJAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEMJAN
IČO 35736895
DIČ 2020242488
IČ DPH SK2020242488
Dátum vzniku 18 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEMJAN
Rebarborová 13
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 198 848 €
Zisk 89 563 €
Aktíva 246 946 €
Vlastný kapitál 28 251 €
Kontaktné informácie
Email demko0@mail.t-com.sk
Webová stránka http://www.zahradneprace-demjan.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 133,748
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 133,748
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 148,970
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 142,849
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 740
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,381
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 282,718
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 117,150
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 20,948
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 89,563
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 165,568
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 475
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 145,093
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,755
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,021
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 29,919
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 80,398
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 198,848
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 198,848
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 88,440
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,580
C. Služby (účtová skupina 51) 11,920
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 42,033
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,784
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 78
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,045
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 110,408
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 158,348
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 609
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 609
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -609
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 109,799
P. Daň z príjmov (591, 595) 20,236
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 89,563
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015