Vytvoriť faktúru

DASIVO Group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DASIVO Group
IČO 35736909
DIČ 2020211105
IČ DPH SK2020211105
Dátum vzniku 10 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DASIVO Group
Kríková 6
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 723 527 €
Zisk 75 451 €
Aktíva 331 143 €
Vlastný kapitál 205 307 €
Kontaktné informácie
Email dasivo@dasivo.sk
Webová stránka http://dasivo.sk/referencie/
Mobile phone(s) +421903732973
Fax(es) 0243427482
Dátum aktualizácie údajov: 09.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 499,431
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,821
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,821
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,821
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 488,610
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 302,117
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 284,018
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 284,018
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18,099
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 186,493
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,494
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 180,999
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 499,431
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,127
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,046
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,046
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 197,623
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 231,938
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -34,315
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,819
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 235,304
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,412
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,412
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 204,182
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 57,627
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,627
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,316
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 39,399
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 94,134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,706
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,710
Dátum aktualizácie údajov: 09.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 723,527
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 723,527
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 723,527
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 626,589
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 53,828
D. Služby (účtová skupina 51) 181,798
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 375,850
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 279,255
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 94,395
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,200
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 723
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,773
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 4,773
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,617
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 96,938
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 488,201
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,410
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,847
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,847
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,563
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,410
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 93,828
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 18,377
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 18,377
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 75,451
Dátum aktualizácie údajov: 09.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.02.2016