Vytvoriť faktúru

CHASL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CHASL
IČO 35736925
DIČ 2020242400
IČ DPH SK2020242400
Dátum vzniku 08 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHASL
Radničné námestie 4
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 318 €
Zisk 11 828 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903321004
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,955
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 439
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,820
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,696
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 44,955
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,502
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 23,371
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,828
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,453
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,453
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 30
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 290
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,643
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 490
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 30,318
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 30,318
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 15,022
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 593
C. Služby (účtová skupina 51) 3,640
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,284
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 383
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,296
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 26,085
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 41
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 41
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -38
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,258
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,430
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,828
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35736925 DIČ: 2020242400 IČ DPH: SK2020242400
 • Sídlo: CHASL, Radničné námestie 4, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Daniela Hajnalová Holíčska 3 Bratislava 05.03.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Daniela Hajnalová 6 639 € (100%) Holíčska 3 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.12.2009Nové sidlo:
   Radničné námestie 4 Bratislava 821 05
   30.11.2009Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 821 04
   04.12.2002Noví spoločníci:
   Daniela Hajnalová Holíčska 3 Bratislava
   03.12.2002Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti použitia a spracovania neželezných kovov v priemysle a stavebníctve
   vykonávanie montáže strešných odvodňovacích systémov, klampiarstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Daniela Hajnalová Holíčska 3 Bratislava
   Ing. František Chalupa Štúrova 159 Malacky 901 01
   Milan Slovák Šustekova 15 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Chalupa Štúrova 159 Malacky 901 01 Skončenie funkcie: 19.08.2002
   Milan Slovák Šustekova 15 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 19.08.2002
   05.03.1999Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Daniela Hajnalová Holíčska 3 Bratislava
   Ing. František Chalupa Štúrova 159 Malacky 901 01
   Milan Slovák Šustekova 15 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Hajnalová Holíčska 3 Bratislava
   04.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Chalupa Štúrova 159 Malacky 901 01
   Milan Slovák Šustekova 15 Bratislava 851 04
   04.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. František Chalupa Štúrova 159 Malacky 901 01
   Milan Slovák Šustekova 15 Bratislava 851 04
   03.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Chalupa Štúrova 159 Malacky 901 01
   Milan Slovák Šustekova 15 Bratislava 851 04
   08.01.1998Nové obchodné meno:
   CHASL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti použitia a spracovania neželezných kovov v priemysle a stavebníctve
   vykonávanie montáže strešných odvodňovacích systémov, klampiarstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. František Chalupa Štúrova 159 Malacky 901 01
   Milan Slovák Šustekova 15 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. František Chalupa Štúrova 159 Malacky 901 01 Skončenie funkcie: 19.08.2002
   Milan Slovák Šustekova 15 Bratislava 851 04 Skončenie funkcie: 19.08.2002