Vytvoriť faktúru

LITHOTECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LITHOTECH
IČO 35736968
DIČ 2020219476
IČ DPH SK2020219476
Dátum vzniku 08 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LITHOTECH
Hudecova 1
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 68 873 €
Zisk -1 296 €
Kontaktné informácie
Email lithotech1@slovanet.sk
Phone(s) 0253413111
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,403
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,403
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,423
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,594
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,216
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 378
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 23,997
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -95,125
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -100,468
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,296
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 119,122
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,347
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 115,775
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 14,923
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,644
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,758
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88,450
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 68,873
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 68,873
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 68,789
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,158
C. Služby (účtová skupina 51) 31,164
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,970
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,973
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 524
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 84
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,551
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 420
M. Nákladové úroky (562) 67
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 353
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -420
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -336
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,296
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35736968 DIČ: 2020219476 IČ DPH: SK2020219476
 • Sídlo: LITHOTECH, Hudecova 1, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Dagmar Veliká Hlboká 63 Lozorno 900 55 08.01.1998
  Jozef Kovár Hlboká 47 Lozorno 900 55 08.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Dagmar Veliká 2 568 € (38.7%) Hlboká 63 Lozorno 900 55
  Jozef Kovár 2 568 € (38.7%) Hlboká 47 Lozorno 900 55
  Roland Pócs 1 506 € (22.7%) Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Filip Savka Záhradná 4/376 Marianka 900 33
   30.04.2011Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Dagmar Veliká Hlboká 63 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 08.01.1998
   Jozef Kovár Hlboká 47 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 08.01.1998
   29.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kovár Záhorie 19 Malacky 901 01
   JUDr. Dagmar Veliká Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   25.10.2005Noví spoločníci:
   Roland Pócs Vlárska 66/3354 Bratislava 831 01
   Filip Savka Záhradná 4/376 Marianka 900 33
   24.10.2005Zrušeny spoločníci:
   DAMIAN, s.r.o. Dostojevského rad 2547/13 Bratislava 811 09
   23.03.2005Noví spoločníci:
   DAMIAN, s.r.o. Dostojevského rad 2547/13 Bratislava 811 09
   06.03.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Kovár Záhorie 19 Malacky 901 01
   05.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.01.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Dagmar Veliká Hlboká 63/1034 Lozorno 900 55
   Jozef Kovár Hlboká 47/1035 Lozorno 900 55
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kovár Záhorie 19 Malacky 901 01
   JUDr. Dagmar Veliká Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   08.01.1998Nové obchodné meno:
   LITHOTECH s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hudecova 1 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát - príprava tlačových podkladov vrátane grafických návrhov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafických a reklamných služieb, reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   Jozef Kovár Záhorie 19 Malacky 901 01
   JUDr. Dagmar Veliká Nám. SNP 23 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Dagmar Veliká Nám. SNP 23 Bratislava 811 01