Vytvoriť faktúru

PALLA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PALLA
IČO 35737069
DIČ 2021398852
IČ DPH SK2021398852
Dátum vzniku 08 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PALLA
Novomeského 40
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 559 €
Zisk 5 823 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948404879
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 46,306
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 59,549
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 59,549
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 33,395
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,154
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 -13,645
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,713
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 27,713
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,713
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -41,358
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) -51,234
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,876
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 402
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 402
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,306
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -173,521
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -185,986
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 67
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -186,053
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,823
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 219,665
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 192
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 192
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 56,810
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 162,487
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,932
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,932
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 135,177
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 309
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 473
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,636
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 176
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 162
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 162
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 64,096
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 65,559
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 64,096
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,463
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,251
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,428
D. Služby (účtová skupina 51) 4,913
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,743
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,239
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,481
4. Sociálne náklady (527, 528) 23
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 369
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,536
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,536
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,262
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,308
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 49,755
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,525
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,368
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 11,368
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 157
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,525
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,783
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,823
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35737069 DIČ: 2021398852 IČ DPH: SK2021398852
 • Sídlo: PALLA, Novomeského 40, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 08 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Patricius Palla Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01 11.06.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Patricius Palla 5 312 € (80%) Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
  Pavol Palla 1 328 € (20%) Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.07.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Patricius Palla Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.06.2002
   09.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Palla Bernolákova 1572/76 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 11.06.2002
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Patricius Palla Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
   Pavol Palla Bernolákova 1572/76 Pezinok 902 01
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Patricius Palla Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
   Pavol Palla Bernolákova 1572/76 Pezinok 902 01
   08.01.1998Nové obchodné meno:
   PALLA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novomeského 40 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Patricius Palla Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
   Pavol Palla Bernolákova 1572/76 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Palla Bernolákova 1572/76 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 11.06.2002