Vytvoriť faktúru

DARPOL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DARPOL
IČO 35737131
DIČ 2020203812
IČ DPH SK2020203812
Dátum vzniku 08 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DARPOL
Glejovka č. 1
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 133 220 €
Zisk -12 373 €
Kontaktné informácie
Email darpol@next-com.sk
Phone(s) 0903454747, 0905546500, 0336404833
Mobile phone(s) 0903454747, 0905546500
Fax(es) 0336404833
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,387
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,387
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 992
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,694
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 27,639
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 67
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,684
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 73,081
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -85,443
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 33
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 627
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -80,369
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,373
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 158,524
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 954
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 150,503
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 59,859
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,600
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88,044
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,400
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,680
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,987
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 133,220
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 132,603
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 136
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 481
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 144,361
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 83,938
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,146
C. Služby (účtová skupina 51) 38,702
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,035
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 535
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,141
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -47
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 731
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 731
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -731
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,872
P. Daň z príjmov (591, 595) 501
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,373
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35737131 DIČ: 2020203812 IČ DPH: SK2020203812
 • Sídlo: DARPOL, Glejovka č. 1, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 08 Januára 1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alexander Georgievič Nikolaevski 6 640 € (50%) Pezinok 902 01
  Natalia Valerievna Nikolaevskaia 6 640 € (50%) Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.10.2003Nové sidlo:
   Glejovka č. 1 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.01.1998
   14.10.2003Zrušené sidlo:
   Drevárska 23 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   02.03.1999Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z dreva
   01.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   08.01.1998Nové obchodné meno:
   DARPOL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drevárska 23 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01