Vytvoriť faktúru

Agentúra Correct - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Agentúra Correct
IČO 35737166
DIČ 2020242675
IČ DPH SK2020242675
Dátum vzniku 22 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Agentúra Correct
Betliarska 12
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 151 452 €
Zisk -7 242 €
Aktíva 45 253 €
Vlastný kapitál 4 931 €
Kontaktné informácie
Email info@agenturacorrect.com
Phone(s) 0245945009, 0903760250, 0904699124
Mobile phone(s) +421903760250, 0903760250, 0904505850, 0904699124, 0948391653
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 65,067
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 65,067
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 18,317
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,470
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 28,548
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,034
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,888
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 97,537
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 88
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 27
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,242
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 97,449
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 164
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 21,352
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 75,933
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,259
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,217
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,079
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54,378
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 151,452
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 150,715
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 737
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 153,410
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 21,480
C. Služby (účtová skupina 51) 116,044
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,203
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 71
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 612
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,958
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,191
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,324
M. Nákladové úroky (562) 2,031
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,293
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,324
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,282
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,242
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015