Vytvoriť faktúru

Arsin G - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Arsin G
IČO 35737182
DIČ 2020219531
Dátum vzniku 18 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Arsin G
Tatranská Lomnica 262/A
05960
Vysoké Tatry
Finančné informácie
Aktíva 7 973 €
Vlastný kapitál 6 504 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0524467750
Mobile phone(s) 0905727333
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,973
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,973
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 18
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,955
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,955
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,973
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,504
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 469
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 469
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -604
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,641
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,168
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,469
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,469
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,226
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,226
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 145
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 98
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016
Income and expenses 2014
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016
Files
4255836.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2016