Vytvoriť faktúru

PETRACO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PETRACO
IČO 35737204
DIČ 2020242543
IČ DPH SK2020242543
Dátum vzniku 18 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PETRACO
Legionárska 19
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 568 €
Zisk -5 474 €
Aktíva 72 088 €
Vlastný kapitál 7 843 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903231976, 0903234976
Mobile phone(s) 0903231976
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 42,375
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 42,375
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,964
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 184
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 122
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,630
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 50,339
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,369
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 293
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 911
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,474
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,970
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 47,680
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 246
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,182
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 46,252
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 290
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,568
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,768
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,800
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,904
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,045
C. Služby (účtová skupina 51) 3,074
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 414
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,825
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,532
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,336
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,351
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 178
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 178
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -178
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,514
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,474
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015