Vytvoriť faktúru

TESS/maxi promotion - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TESS/maxi promotion
IČO 35737212
DIČ 2020269713
IČ DPH SK2020269713
Dátum vzniku 09 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TESS/maxi promotion
Víťazná 7
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 000 €
Zisk 5 229 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255569731
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,623
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 14,400
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 223
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 14,623
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -335
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,278
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -20,170
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,229
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,958
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,758
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,875
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,882
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 5,200
C. Služby (účtová skupina 51) 5,200
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,800
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,800
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 97
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 97
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -96
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,704
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,475
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,229
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015