Vytvoriť faktúru

SERVIS KORATEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SERVIS KORATEX
IČO 35737221
DIČ 2020253785
IČ DPH SK2020253785
Dátum vzniku 08 Januára 1998
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SERVIS KORATEX
Krajinská 30
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 327 930 €
Zisk -522 €
Kontaktné informácie
Email koratex@koratex.sk
Phone(s) 0249104444
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,700,167
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,654,323
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,654,323
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 937,104
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,712,841
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,378
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,844
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,040
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,040
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,040
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 31,804
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 31,804
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,700,167
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 457,565
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 384,784
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 384,784
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 26,627
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,340
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,340
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 44,336
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 44,336
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -522
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,242,602
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 124,992
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,117,610
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,632
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,632
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,075,256
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,397
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,325
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 327,930
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 327,930
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 327,930
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 327,189
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 58,823
D. Služby (účtová skupina 51) 13,338
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 24,825
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 225,199
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 225,199
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,004
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 741
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 255,769
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 303
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 303
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -303
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 438
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -522
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015