Vytvoriť faktúru

HUGO club - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HUGO club
IČO 35737239
DIČ 2021379712
IČ DPH SK2021379712
Dátum vzniku 12 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HUGO club
Rajecká 15
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 163 932 €
Zisk -126 955 €
Kontaktné informácie
Email hugoclub@hugoclub.sk
Phone(s) 0902901888, 0903474344
Mobile phone(s) +421903447436, 0903474344
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 738,227
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 738,227
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 190,274
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,637
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,466
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,033
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,856
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 762,864
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -526,084
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 66,388
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 66,388
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,319
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -468,836
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -126,955
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,288,948
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,481
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 27,689
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,259,778
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36,795
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,112
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,871
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,218,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 163,932
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 163,242
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 190
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 288,901
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 79,068
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,366
C. Služby (účtová skupina 51) 41,326
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 36,066
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,611
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 95,432
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,032
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -124,969
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,982
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,027
M. Nákladové úroky (562) 749
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 278
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,026
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -125,995
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -126,955
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35737239 DIČ: 2021379712 IČ DPH: SK2021379712
 • Sídlo: HUGO club, Rajecká 15, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07 12.01.1998
  Jozef Puchel Závodná 9 Bratislava 12.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Karol Borároš 33 194 € (50%) Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
  Jozef Puchel 33 194 € (50%) Závodná 9 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.03.2005Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie biliardových stolov
   automatizované spracovanie údajov
   upratovacie práce
   01.12.2004Noví spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Puchel Závodná 9 Bratislava 821 06
   30.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Puchel Závodná 9 Bratislava
   28.05.2004Noví spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Puchel Závodná 9 Bratislava
   27.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Puchel Závodná 9 Bratislava
   18.12.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie výherných hracích automatov
   Noví spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Puchel Závodná 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.01.1998
   Jozef Puchel Závodná 9 Bratislava Vznik funkcie: 12.01.1998
   17.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Peter Dobrovodský Estónska 22 Bratislava 821 06
   Jozef Puchel Estónska 52 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Peter Dobrovodský Estónska 22 Bratislava 821 06 Skončenie funkcie: 25.11.2003
   Jozef Puchel Estónska 52 Bratislava 821 06
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Peter Dobrovodský Estónska 22 Bratislava 821 06
   Jozef Puchel Estónska 52 Bratislava 821 06
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Peter Dobrovodský Estónska 22 Bratislava 821 06
   Jozef Puchel Estónska 52 Bratislava 821 06
   12.01.1998Nové obchodné meno:
   HUGO club, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rajecká 15 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Peter Dobrovodský Estónska 22 Bratislava 821 06
   Jozef Puchel Estónska 52 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Borároš Čiernovodská 4 Bratislava 821 07
   Peter Dobrovodský Estónska 22 Bratislava 821 06 Skončenie funkcie: 25.11.2003
   Jozef Puchel Estónska 52 Bratislava 821 06