Vytvoriť faktúru

RDP - TECHNOLOGIE - EKO - SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RDP - TECHNOLOGIE - EKO - SERVIS
IČO 35737247
DIČ 2021453940
IČ DPH SK2021453940
Dátum vzniku 12 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RDP - TECHNOLOGIE - EKO - SERVIS
Akademická 4
94901
Nitra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 355 973 €
Zisk -107 514 €
Kontaktné informácie
Email tes@nextra.sk
Phone(s) 0265938211
Mobile phone(s) 0903460603, 0903460606
Fax(es) 0265938211
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 401,388
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 400,874
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 85
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 85
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 364,239
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 114,162
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 114,162
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 250,077
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 36,550
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,571
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,979
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 514
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 514
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 401,388
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -110,639
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,470
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,470
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 747
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 747
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -11,342
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,342
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -107,514
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 512,027
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 391
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 391
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 510,698
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 382,633
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 382,633
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 123,777
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 734
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,554
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 938
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 938
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 354,761
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 355,973
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,560
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 350,201
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,212
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 462,332
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,271
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 226,785
D. Služby (účtová skupina 51) 45,774
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 30,296
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 23,766
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,466
4. Sociálne náklady (527, 528) 64
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 365
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 156,300
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,541
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -106,359
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 80,931
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 198
O. Kurzové straty (563) 9
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 189
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -194
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -106,553
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -107,514
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35737247 DIČ: 2021453940 IČ DPH: SK2021453940
 • Sídlo: RDP - TECHNOLOGIE - EKO - SERVIS, Akademická 4, 94901, Nitra
 • Dátum vzniku: 12 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Cyril Düröši Ľudovíta Okánika 8 Nitra 949 01 15.10.2007
  Ing. Dušan Rau Silvánska 459/13 Bratislava 841 04 12.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Rau 3 735 € (50%) Nábělkova 2 Bratislava 841 05
  Ing. Cyril Düröši 3 735 € (50%) Ľudovíta Okánika 8 Nitra 949 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Pavel Valerievič Stebakov Kornevs-kaja 9A/52 142 500 Pavlovskij posad Ruská federácia
   16.11.2007Nové sidlo:
   Štefánikova 94/715 Modra 900 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Cyril Düröši Ľudovíta Okánika 8 Nitra 949 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Cyril Düröši Ľudovíta Okánika 8 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 15.10.2007
   15.11.2007Zrušené sidlo:
   Arm. gen. L. Svobodu 5 Bratislava 812 49
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Cyril Düröši Družstevná 11 Komjatice
   12.04.1999Nové sidlo:
   Arm. gen. L. Svobodu 5 Bratislava 812 49
   11.04.1999Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Cyril Düröši Družstevná 11 Komjatice
   23.03.1998Noví spoločníci:
   Pavel Valerievič Stebakov Kornevs-kaja 9A/52 142 500 Pavlovskij posad Ruská federácia
   12.01.1998Nové obchodné meno:
   RDP - TECHNOLOGIE - EKO - SERVIS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 46 Bratislava 824 93
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb-vykurovanie a zdroje tepla
   poradenská činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Rau Nábělkova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Cyril Düröši Družstevná 11 Komjatice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Rau Nábělkova 2 Bratislava 841 05
   Ing. Cyril Düröši Družstevná 11 Komjatice