Vytvoriť faktúru

Tri Comp. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Tri Comp.
IČO 35737301
DIČ 2021389733
IČ DPH SK2021389733
Dátum vzniku 08 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tri Comp.
Jesenského 12
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 125 €
Zisk -26 999 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 450,929
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 450,929
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,172
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,140
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 451
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,581
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 467,101
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -43,902
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 106,224
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 106,224
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,622
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -133,749
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -26,999
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 511,003
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 510,969
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,760
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,027
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 504,182
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 34
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 26,125
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 26,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 125
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 51,906
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,373
C. Služby (účtová skupina 51) 11,428
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 501
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 33,253
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,351
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -25,781
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,199
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 258
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 258
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -258
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -26,039
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -26,999
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016