Vytvoriť faktúru

CULMEN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CULMEN
IČO 35737352
DIČ 2020256623
IČ DPH SK2020256623
Dátum vzniku 09 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CULMEN
Ondrejovova 15
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 570 €
Zisk -16 594 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249113625
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 20,977
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,472
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,472
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,472
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,687
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,354
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,050
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,050
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 304
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,333
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 447
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 886
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 818
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 818
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,977
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -59,936
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -50,645
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -50,645
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,594
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 80,913
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 911
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 911
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 77,627
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,170
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,170
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 72,841
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 242
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,374
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,375
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,375
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 48,570
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 48,570
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 48,570
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,856
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,812
D. Služby (účtová skupina 51) 20,790
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 30,545
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 22,244
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,696
4. Sociálne náklady (527, 528) 605
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 464
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,236
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,236
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,286
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,968
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,348
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,348
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,348
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,634
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,594
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35737352 DIČ: 2020256623 IČ DPH: SK2020256623
 • Sídlo: CULMEN, Ondrejovova 15, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03 09.01.1998
  Eva Hudecová Ondrejovova 15 Bratislava 821 03 25.02.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Oliver Hudec 3 319 € (50%) Heyrovského 12 Bratislava 841 03
  Eva Hudecová 3 319 € (50%) Ondrejovova 15 Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 09.01.1998
   Eva Hudecová Ondrejovova 15 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 25.02.2000
   23.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Eva Hudecová Ondrejovova 15 Bratislava 821 03
   25.02.2000Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   kresličské práce
   poradenské služby v obchode a službách v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   sprostredkovanie obchodu, zákaziek a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Eva Hudecová Ondrejovova 15 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Hudecová Ondrejovova 15 Bratislava 821 03
   24.02.2000Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   25.11.1999Nové sidlo:
   Ondrejovova 15 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   24.11.1999Zrušené sidlo:
   Ondrejovova 15 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Ing. Ľuboš Rummel Grasalkovičova 41 Ivanka pri Dunaji 900 28
   09.01.1998Nové obchodné meno:
   CULMEN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ondrejovova 15 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Ing. Ľuboš Rummel Grasalkovičova 41 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28