Vytvoriť faktúru

MALIMEX PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MALIMEX PLUS
IČO 35737387
DIČ 2020206903
Dátum vzniku 18 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MALIMEX PLUS
Záhorácka 1938/81
90101
Malacky
Kontaktné informácie
Phone(s) 0724724335
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 0
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,971
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,971
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,971
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 0
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016