Vytvoriť faktúru

EDU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EDU
IČO 35737433
DIČ 2020270263
IČ DPH SK2020270263
Dátum vzniku 16 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDU
Partizánska 25
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 970 €
Zisk -2 728 €
Aktíva 14 600 €
Vlastný kapitál 3 835 €
Kontaktné informácie
Email edu@atelier-edu.sk
Webová stránka http://www.atelier-edu.sk
Phone(s) +421254647064, +421254647065
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,838
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,838
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,838
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,147
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 420
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,720
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,985
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,107
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 613
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,417
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,728
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,878
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,828
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,438
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,101
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,005
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 332
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,612
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 9,970
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 9,970
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 9,832
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,786
C. Služby (účtová skupina 51) 2,940
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 160
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,838
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 108
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 138
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,244
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,906
M. Nákladové úroky (562) 1,055
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 851
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,906
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,768
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,728
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015