Vytvoriť faktúru

Noesis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Noesis
IČO 35737441
DIČ 2020251981
IČ DPH SK2020251981
Dátum vzniku 12 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Noesis
Jašíkova 5/3151
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 93 339 €
Zisk -1 326 €
Kontaktné informácie
Email noesis@noesis.sk
Phone(s) 0903452919
Mobile phone(s) 0903452919
Fax(es) 0243412355
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 12,431
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 12,431
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,431
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 98,977
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 28,403
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,385
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 65,243
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 111,408
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,541
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 19,564
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,326
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 85,867
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,041
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 12,286
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 71,790
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 62,356
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 650
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,137
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,647
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 750
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 93,339
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 93,339
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 91,653
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,463
C. Služby (účtová skupina 51) 74,250
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,488
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 185
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,217
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,686
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,626
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 13
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 12
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,065
M. Nákladové úroky (562) 886
N. Kurzové straty (563) 11
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,168
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,052
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -366
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,326
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35737441 DIČ: 2020251981 IČ DPH: SK2020251981
 • Sídlo: Noesis, Jašíkova 5/3151, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Adriana Bencová Jašíkova 5/3151 Bratislava 2 821 03 07.09.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Adriana Bencová 6 639 € (100%) Jašíkova 5/3151 Bratislava 2 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.04.2015Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   prieskum trhu a verejnej mienky
   07.09.2006Nové sidlo:
   Jašíkova 5/3151 Bratislava 2 821 03
   Noví spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jašíkova 5/3151 Bratislava 2 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Bencová Jašíkova 5/3151 Bratislava 2 821 03
   06.09.2006Zrušené sidlo:
   Požiarnická 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Požiarnická 1 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Bencová Požiarnická 1 Bratislava 821 06
   22.06.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Požiarnická 1 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Bencová Požiarnická 1 Bratislava 821 06
   21.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   31.03.2004Nové sidlo:
   Požiarnická 1 Bratislava 821 06
   30.03.2004Zrušené sidlo:
   Jedľová 6 Bratislava 821 07
   18.02.2002Nové sidlo:
   Jedľová 6 Bratislava 821 07
   17.02.2002Zrušené sidlo:
   Galvaniho 2/A Bratislava 821 14
   22.09.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   21.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   17.01.2000Noví spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   16.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   Mgr. Anna Hromjaková Dubník 1517 Vranov nad Topľou 093 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Anna Hromjaková Dubník 1517 Vranov nad Topľou 093 01
   21.12.1998Nové sidlo:
   Galvaniho 2/A Bratislava 821 14
   20.12.1998Zrušené sidlo:
   Drieňová 25 Bratislava 821 01
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   Mgr. Anna Hromjaková Dubník 1517 Vranov nad Topľou 093 01
   28.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   Mgr. Anna Hromjaková Dubník 1517 Vranov nad Topľou 093 01
   12.01.1998Nové obchodné meno:
   Noesis, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 25 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   fotografické služby
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie náhradných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   vydavateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   Mgr. Anna Hromjaková Dubník 1517 Vranov nad Topľou 093 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Adriana Bencová Jedľová 6 Bratislava 821 07
   Mgr. Anna Hromjaková Dubník 1517 Vranov nad Topľou 093 01