Vytvoriť faktúru

KATJA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KATJA
Stav Zrušená
IČO 35737484
DIČ 2021426902
Dátum vzniku 08 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KATJA
Rybničná 38
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 104 976 €
Zisk 14 066 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 238,123
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 133,800
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 133,800
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 133,800
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 103,745
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 95,976
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -4,024
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -4,024
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,769
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,473
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,296
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 578
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 45
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 533
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 238,123
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 147,910
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,536
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,536
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 124,668
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 124,668
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,066
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 90,213
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 90,213
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -269
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -269
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 87,600
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,882
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,029,176
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 104,976
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 95,976
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 112,568
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 137
D. Služby (účtová skupina 51) 6,294
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,537
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,537
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 99,328
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 270
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,592
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,569
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,020,176
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 995,550
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 24,093
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 24,093
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 533
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 533
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 995,638
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 995,550
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 88
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 24,538
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,946
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,066
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Files
4240215.tif
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:35737484 DIČ: 2021426902
 • Sídlo: KATJA, Rybničná 38, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Januára 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.02.2012Noví spoločníci:
   Ing. Milan Malátek , PhD. Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , PhD. Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04
   31.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Malátek , CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , Csc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   09.03.2006Nové sidlo:
   Rybničná 38 Bratislava 831 07
   08.03.2006Zrušené sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 815 71
   18.02.2002Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   podnikateľské a finančné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom, zo zdrojov, ktoré nepochádzajú z vkladov občanov
   usporadúvanie školení, seminárov a kurzov
   adminitratívne a kancelárske práce
   prenájom strojov a prístrojov
   14.09.2001Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 815 71
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , Csc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   13.09.2001Zrušené sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   03.11.2000Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 811 09
   02.11.2000Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 36 Bratislava 821 08
   01.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 831 02
   Ing. Milan Malátek , CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 831 02
   Ing. Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   29.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ján Raška Medvedzie 123/10-57 Tvrdošín 027 44
   Mgr. Katarína Ryšánková Česká 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Raška Medvedzie 123/10-57 Tvrdošín 027 44
   Mgr. Katarína Ryšánková Česká 6 Bratislava
   08.01.1998Nové obchodné meno:
   KATJA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 36 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   leasing spojený s financovaním
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ján Raška Medvedzie 123/10-57 Tvrdošín 027 44
   Mgr. Katarína Ryšánková Česká 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Raška Medvedzie 123/10-57 Tvrdošín 027 44
   Mgr. Katarína Ryšánková Česká 6 Bratislava