Vytvoriť faktúru

INTER - REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTER - REAL
IČO 35737671
DIČ 2021367777
Dátum vzniku 08 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTER - REAL
Ventúrska 6
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 332 €
Zisk -16 343 €
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,000
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,000
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -96,980
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -87,276
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -87,276
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,343
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 97,980
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 61,657
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 61,657
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 34,449
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,330
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,330
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,639
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,874
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,874
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,332
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,332
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,332
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,187
D. Služby (účtová skupina 51) 24,187
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -15,855
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -15,855
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -15,863
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,343
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Files
4222568.tif
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016