Vytvoriť faktúru

ATFC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ATFC
IČO 35737689
DIČ 2021381802
IČ DPH SK2021381802
Dátum vzniku 12 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ATFC
Pribišova 11
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 57 527 €
Zisk 8 407 €
Kontaktné informácie
Email info@atfc.sk
Webová stránka http://www.atfc.sk
Phone(s) +421220606263, +421243633544
Mobile phone(s) +421905716216, +421905617274, +421910941654
Fax(es) 0220606264
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 44,144
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 750
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 750
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 750
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 41,911
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,170
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,130
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,130
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 40
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 38,741
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,688
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,053
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,483
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,483
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 44,144
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 39,547
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 23,837
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,837
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,407
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,597
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,597
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,788
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,788
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,809
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 57,527
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 57,527
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 45,176
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,835
D. Služby (účtová skupina 51) 36,539
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27
4. Sociálne náklady (527, 528) 27
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 207
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,568
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,351
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,153
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 952
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 952
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -949
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,402
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,995
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,995
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,407
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35737689 DIČ: 2021381802 IČ DPH: SK2021381802
 • Sídlo: ATFC, Pribišova 11, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava 12.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Viera Hauerová 6 640 € (100%) Pribišova 11 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.07.2011Zrušeny spoločníci:
   Oldřich Humpolec U červeného dvora 996/1 České Budějovice 370 08 Česká republika
   14.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava Vznik funkcie: 12.01.1998
   13.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   31.08.1998Nové sidlo:
   Pribišova 11 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Oldřich Humpolec U červeného dvora 996/1 České Budějovice 370 08 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   30.08.1998Zrušené sidlo:
   Majerníkova 10 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Jozef Troják Majerníkova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Troják Majerníkova 10 Bratislava
   12.01.1998Nové obchodné meno:
   ATFC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Majerníkova 10 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   vykonávanie auditorskej činnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb
   faktoring a forfaiting
   poradenstvo v oblasti software
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Jozef Troják Majerníkova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viera Hauerová Pribišova 11 Bratislava
   Ing. Jozef Troják Majerníkova 10 Bratislava