Vytvoriť faktúru

KAMPEX trade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KAMPEX trade
Stav Zrušená
IČO 35737727
DIČ 2020270120
IČ DPH SK2020270120
Dátum vzniku 07 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAMPEX trade
Vysoká 28
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 46 190 €
Zisk 795 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 95,125
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 95,125
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,054
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 82,565
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 82,503
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 177,690
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -261,166
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 673
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -269,274
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 795
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 438,856
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 438,856
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,546
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,416
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 426,894
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 46,190
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 45,320
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 870
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 44,322
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,445
C. Služby (účtová skupina 51) 17,151
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 637
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 21,940
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,149
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,868
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,724
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 113
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 113
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -113
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,755
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 795
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
 • IČO:35737727 DIČ: 2020270120 IČ DPH: SK2020270120
 • Sídlo: KAMPEX trade, Vysoká 28, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Januára 1998
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.01.2016Zrušené obchodné meno:
   KAMPEX trade, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vysoká 28 Bratislava 811 02
   07.01.1998Nové obchodné meno:
   KAMPEX trade, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 28 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným