Vytvoriť faktúru

MGH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MGH
IČO 35737778
DIČ 2020219542
IČ DPH SK2020219542
Dátum vzniku 07 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MGH
Haburská 49/A
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 205 396 €
Zisk -113 603 €
Aktíva 863 477 €
Vlastný kapitál 153 623 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903924666
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 604,098
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 604,098
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,965
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 207,401
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 100,480
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,048
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 47,382
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 811,499
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,020
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 497,910
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 497,910
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -344,287
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -113,603
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 771,479
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,358
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 764,776
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 66,021
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,043
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,593
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 686,119
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 609
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,736
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 205,396
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 29,141
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 165,064
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,900
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,291
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 316,845
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 26,726
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 35,032
C. Služby (účtová skupina 51) 60,653
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 52,230
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,865
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 54,265
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 86,074
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -111,449
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 71,794
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,194
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,194
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,194
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -112,643
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -113,603
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35737778 DIČ: 2020219542 IČ DPH: SK2020219542
 • Sídlo: MGH, Haburská 49/A, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava 07.01.1998
  Ing. Peter Prokopčák Záhradnícka 46/A Bratislava 821 08 16.05.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Teodora Lužinská 248 955 € (50%) Lackova 7 Bratislava 841 04
  JUPE invest s. r. o. 248 955 € (50%) Bratislava 821 09
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.09.2014Noví spoločníci:
   JUPE invest s. r. o. Trenčianska 56/D Bratislava 821 09
   26.09.2014Zrušeny spoločníci:
   DIAMOND F&B s. r. o. Záhradnícka 46/A Bratislava 821 08
   02.06.2012Noví spoločníci:
   DIAMOND F&B s. r. o. Záhradnícka 46/A Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Prokopčák Záhradnícka 46/A Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.05.2012
   03.04.2012Nové sidlo:
   Haburská 49/A Bratislava 821 01
   02.04.2012Zrušené sidlo:
   Prešovská 59 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jablonický Nám.Slobody 6 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jablonický Nám. Slobody 6 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.11.2008
   10.12.2008Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Jablonický Nám. Slobody 6 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.11.2008
   09.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.08.2008Noví spoločníci:
   Mgr. Teodora Lužinská Lackova 7 Bratislava 841 04
   19.08.2008Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   29.07.2008Nové sidlo:
   Prešovská 59 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - učiteľ snowbordingu
   28.07.2008Zrušené sidlo:
   Lacková 7 Bratislava 841 04
   20.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Mária Pytlová Gercenova 5 Bratislava 851 01
   27.03.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Jablonický Nám.Slobody 6 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Martin Horanský Štúrovo námestie 88/40 Martin 036 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Horanský Štúrovo námestie 88/40 Martin 036 01 Skončenie funkcie: 27.02.2003
   04.02.2002Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prieskum trhu
   producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom športových potrieb
   prenájom snežných skútrov
   výroba a predaj nenahraných zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Martin Horanský Štúrovo námestie 88/40 Martin 036 01
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   Mária Pytlová Gercenova 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Horanský Štúrovo námestie 88/40 Martin 036 01 Skončenie funkcie: 27.02.2003
   03.02.2002Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava
   03.12.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava
   02.12.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava
   07.01.1998Nové obchodné meno:
   MGH s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lacková 7 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava