Vytvoriť faktúru

DIMALINE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIMALINE
IČO 35737808
DIČ 2020251552
IČ DPH SK2020251552
Dátum vzniku 13 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIMALINE
Babušková 6
82900
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 183 930 €
Zisk 6 979 €
Kontaktné informácie
Email dimaline@dimaline.sk
Phone(s) 0243295595
Mobile phone(s) +421903408977, 0903408977
Fax(es) 0243295595
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 206,791
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 24,577
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 549
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 77,847
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 206,791
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 141,683
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,480
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 121,585
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,979
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,108
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,469
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 63,639
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 53,552
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 939
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,437
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,711
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 183,930
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 183,759
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 171
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 174,255
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 97,680
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,491
C. Služby (účtová skupina 51) 37,855
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,063
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 440
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,726
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 9,675
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 41,733
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7
X. Výnosové úroky (662) 7
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 551
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 551
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -544
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,131
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,152
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,979
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35737808 DIČ: 2020251552 IČ DPH: SK2020251552
 • Sídlo: DIMALINE, Babušková 6, 82900, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Šuster Babušková 6 Bratislava 829 00 13.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Šuster 6 639 € (100%) Babušková 6 Bratislava 829 00
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Šuster Babušková 6 Bratislava 829 00
   16.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Fodor 4 Kľúčovec 930 06
   Ing. Ivan Šuster Babušková 6 Bratislava 829 00
   31.07.1998Nové obchodné meno:
   DIMALINE, s.r.o.
   30.07.1998Zrušené obchodné meno:
   TYROLINE, s.r.o.
   31.03.1998Noví spoločníci:
   Peter Fodor 4 Kľúčovec 930 06
   Ing. Ivan Šuster Babušková 6 Bratislava 829 00
   30.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Fodor 4 Kľúčovec 930 06
   Ing. Ivan Šuster Babušková 6 Bratislava 829 00
   13.01.1998Nové obchodné meno:
   TYROLINE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Babušková 6 Bratislava 829 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vykonávanie prác vo výškach pomocou horolezeckej techniky
   Noví spoločníci:
   Peter Fodor 4 Kľúčovec 930 06
   Ing. Ivan Šuster Babušková 6 Bratislava 829 00
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Šuster Babušková 6 Bratislava 829 00