Vytvoriť faktúru

ASANISTA PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASANISTA PLUS
IČO 35737824
DIČ 2020211094
IČ DPH SK2020211094
Dátum vzniku 07 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASANISTA PLUS
Dargovská 67
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 106 502 €
Zisk 15 849 €
Aktíva 38 385 €
Vlastný kapitál 15 509 €
Kontaktné informácie
Email asanistaplus@asanistaplus.sk
Webová stránka http://www.asanistaplus.sk
Phone(s) +421263824759
Mobile phone(s) +421905174091
Fax(es) 0263824759
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 45,195
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 12,870
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 299
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 31,847
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 45,195
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,153
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 15,849
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,042
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,013
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 8,430
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,599
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 379
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,500
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,720
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 106,502
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 106,397
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 105
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 84,887
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,076
C. Služby (účtová skupina 51) 50,384
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 25,896
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 441
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 90
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,615
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 47,937
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,145
M. Nákladové úroky (562) 725
N. Kurzové straty (563) 14
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 406
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,144
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 20,471
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,622
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 15,849
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35737824 DIČ: 2020211094 IČ DPH: SK2020211094
 • Sídlo: ASANISTA PLUS, Dargovská 67, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Januára 1998
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Viliam Házy Záhumenná 94 Bratislava 851 01 29.10.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Viliam Házy 6 640 € (100%) Záhumenná 94 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.12.2011Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Házyová Záhumenná 94/283 Bratislava 851 10
   15.07.2004Nové sidlo:
   Dargovská 67 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Viliam Házy Záhumenná 94 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.10.2003
   14.07.2004Zrušené sidlo:
   Záhumenná 94 Bratislava 851 10
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Alžbeta Házyová Záhumenná 94/283 Bratislava 851 10
   03.09.1999Noví spoločníci:
   Viliam Házy Záhumenná 94 Bratislava 851 10
   Alžbeta Házyová Záhumenná 94/283 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alžbeta Házyová Záhumenná 94/283 Bratislava 851 10
   02.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Miloš Hájek Žehrianska 5 Bratislava 851 07
   Kvetoslava Hájková Žehrianska 5 Bratislava 851 07
   Viliam Házy Záhumenná 94 Bratislava 851 10
   Alžbeta Házyová Haanova 4 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Kvetoslava Hájková Žehrianska 5 Bratislava 851 07
   Alžbeta Házyová Haanova 4 Bratislava 851 03
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Kvetoslava Hájková Žehrianska 5 Bratislava 851 07
   Alžbeta Házyová Haanova 4 Bratislava 851 03
   07.01.1998Nové obchodné meno:
   ASANISTA PLUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhumenná 94 Bratislava 851 10
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potlačovanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod, veľkoobchod
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   Noví spoločníci:
   Miloš Hájek Žehrianska 5 Bratislava 851 07
   Viliam Házy Záhumenná 94 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Kvetoslava Hájková Žehrianska 5 Bratislava 851 07
   Alžbeta Házyová Haanova 4 Bratislava 851 03