Vytvoriť faktúru

3H - CREATIVE STUDIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno 3H - CREATIVE STUDIO
IČO 35737859
DIČ 2020211127
IČ DPH SK2020211127
Dátum vzniku 13 Januára 1998
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 3H - CREATIVE STUDIO
Sch. Trnavského 20
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 145 437 €
Zisk 8 338 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0915940272
Mobile phone(s) +421903478358, 0903478358, 0915940272
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,092
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,092
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,092
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,449
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 35,622
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,210
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,012
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 92,541
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 54,350
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 38,709
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,338
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,191
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 27,365
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,603
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,157
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 301
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 145
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 145,437
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 145,170
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 267
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 130,182
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 34,045
C. Služby (účtová skupina 51) 79,071
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 655
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,958
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,453
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,255
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,054
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 56
X. Výnosové úroky (662) 3
XI. Kurzové zisky (663) 53
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,536
M. Nákladové úroky (562) 1,936
N. Kurzové straty (563) 299
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 301
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,480
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 12,775
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,437
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,338
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015